Consumibles

Gyrus Acmi ofereix un ampli ventall d’accessoris per els seus tubs de ventilació, pistons, pròtesis i implants. Així, trobem instrumental específic per  a la inserció de tubs, com la caixa i els sets de miringotomia, insertors diversos de tubs de ventilació, cànules de succió de diferents calibres i ganivets amb mànecs i fulles diferents.

Cal destacar la tecnologia d’esponja PVA, per a taponaments en rinologia. Els productes d’esponja BLUBLU GLIDE porten el taponament fins un nou nivell, aportant avantatges més enllà del que els taps d’esponja PVA estàndard poden oferir. Oferint un compost bacteriològic patentat i segur, inhibeix l’aparició dels microorganismes que produeixen infeccions i males olors a l’esponja

Consumibles fungibles Gyrus-Acmi

Més informació: www.gyrusacmi.com/