Laringoscopis flexibles de fibra

Els laringoscopis flexibles de fibra representen una solució portàtil “tot en un” per la rino-laringoscòpia. El fibroscopi de diagnòstic es pot utilitzar amb un cable estàndard, o amb una font de llum en miniatura opcional.

La font de llum en miniatura EndoLED proporciona una llum potent, brillant i blanquinosa per garantir una clara visualització de les cordes vocals en tots costats, i pot ser utilitzada dins i fora del centre mèdic.

Laringoscopio flexible fibra Olympus

Més informació: Olympus