Radiesse

Els implants injectables pels teixits tous Radiesse, de naturalesa semi sòlida, consisteixen en microesferes de calci d’hidroxiapatita suspeses en un gel portador que bàsicament consisteix en aigua.

L’estructura del gel es forma amb la incorporació d’una petita quantitat de carboximetilcel·lulosa de sodi (USP). El gel és dissipat in vivo i és reemplaçat amb l’augment de teixit tou, mentre que l’ hidroxiapatia de calci roman en el lloc de la injecció. El resultat és la restauració i l’augment a llarg termini, encara que no permanent.

L’ implant injectable Radiesse és classificat com Dispositiu Mèdic de Classe III segons l’Annex IX de la Directiva de Dispositius Mèdics (MDD)

Implantes inyectables Radiesse

Més informació: www.radiesse-voice.com/