ca

A finals de novembre, Otomedic va estar present al primer curs MET Spine Surgery with Exoscope, unes jornades formatives organitzades per Olympus a les seves instal·lacions de L’Hospitalet de Llobregat. El curs el van dirigir el Dr. Edgar Casajuana, el Dr. Isaac Cardiel i la Dra. Mònica Romero, integrants d’ATLAS Spine Institute, un equip de neurocirurgians especialitzats en l’estudi, el diagnòstic i el tractament quirúrgic de les malalties que afecten el sistema nerviós i la columna vertebral, i reconeguts doctors en l’àmbit europeu en abordatges tubulars exoscòpics.

Per la seva part, Mario Palacios, Business unit Manager-Surgical Devices, Surgical Endoscoy, Video Microscopy & Costumer Solutions i l’Alícia Pozo, Product Manager Divisió d’Imatge, han estat els representants de la marca Olympus durant els dos dies que va durar la formació. 

Aquest primer curs de cirurgia de columna amb exoscopi ha permès experimentar amb la càmera orbital Olympus ORBEYE 4K 3D, una revolucionària tècnica per a l’abordatge de microcirurgia per a l’especialitat de Neurocirurgia. Els participants han pogut veure l’aplicació de l’exoscopi a quiròfan mitjançant presentacions teòriques, casos clínics i estacions de simulació. 

La sessió formativa es va centrar en l’ús de l’exoscopi en cirurgia lumbar, radiologia intraoperatòria, abordatge tubular exoscòpica unilateral i bilateral i MISS TLIF (Minimal Invasive Spinal Surgery with Transforaminal Lumbar Interbody Fusion) tubular exoscòpica.

El sistema de visualització microquirúrgic digital amb càmera orbital 4K 3D d’Olympus suposa una revolució en la manera d’entendre i realitzar les intervencions de columna, en particular en l’àmbit dels abordatges mínimament invasius.

L’ORBEYE ofereix al cirurgià la possibilitat d’una postura durant la cirurgia més ergonòmica i confortable, gràcies a la seva unitat òptica de reduïdes dimensions i flexibles posicions.

Per a Otomedic és molt important estar presents en formacions d’aquestes característiques, dutes a terme a Catalunya per la mateixa marca Olympus i amb el suport i la professionalitat de doctors tan reconeguts com els integrants d’ATLAS Spine Institute. Una experiència que estem desitjant repetir. 

ca

Copyright 2020 @ Otomedic Quirúrgica S.L.