ca

OLYMPUS  fa un pas endavant i evoluciona el CELON LAB.

El nou  Generador CELON  ELITE incorpora a més dels terminals de RF (Ràdio-freqüència), la funció del CELON PRO CUT i la funció electroquirúrgica estàndard.

El generador CELON ELITE utilitza la radiofreqüència i incorpora diverses funcions en un sol dispositiu. El control intel·ligent del teixit permet una ablació precisa i segura del teixit per a tractar una àmplia varietat de trastorns en el camp de l’otorrinolaringologia. També es pot utilitzar per a tècniques d’electrocirurgia  estàndard en la consulta d’ORL o en el quiròfan. Els ajustos es poden personalitzar, la qual cosa simplifica el treball rutinari quotidià per a l’otorrinolaringòleg i la resta del personal mèdic.

L’innovador mètode CELON és una opció de tractament mínimament invasiva, poc agressiva i fàcil d’usar per a tractar una àmplia varietat de trastorns en el camp de l’otorrinolaringologia. Deixa intactes el teixit tractat i la superfície dels òrgans i estimula el procés de curació natural. La majoria de les intervencions en pacients adults es poden realitzar de manera ambulatòria amb anestèsia local. La tecnologia de radiofreqüència en la qual es basa el mètode CELON es porta usant des de fa més de deu anys i la seva eficàcia, seguretat i facilitat d’ús han quedat demostrades en diversos estudis.

Reducció del volum dels cornets nasals hipertròfics.

Gràcies al disseny del terminal CelonProBreath, es creen lesions tèrmiques en la submucosa al llarg de tot el cornet nasal, mantenint intactes l’epiteli ciliat i la mucosa. En un termini de tres setmanes, s’observarà una reducció visible del volum com a resultat de la cicatrització i la reabsorció del teixit coagulat per part del cos.

Reducció del volum de l’amígdala hipertròfica.

El terminal bipolar CelonProSleep plus de RFITT s’usa per a conservar la funció de les amígdales palatines en els casos d’hiperplàsia amigdalina en els quals no sigui necessària l’extirpació completa de les amígdales. El teixit limfàtic de les amígdales es coagula de manera precisa, la qual cosa implica un risc d’hemorràgia i un dolor mínims. L’absorció del teixit coagulat durant les tres o quatre setmanes següents deriva en una reducció del volum de fins al 40%. La intervenció es pot repetir sis setmanes després, si és necessari.

Extirpació parcial de les amígdales hipertròfiques (Grau IV).

El sistema bipolar CelonProCut es pot usar per a conservar la funció de les
amígdales palatines en els casos d’hipertròfia amigdalina en els quals es requereixi una extirpació parcial eficient i poc agressiva de les amígdales. Les amígdales s’agarren amb les pinces, que també serveixen d’elèctrode de retorn. La incisió amb l’elèctrode de tall fi garanteix un tall ràpid i precís amb un risc menor d’hemorràgia intraoperatòria. El corrent queda confinada en la zona de teixit tractada i no es requereix una placa de pacient. La curació total es produirà en un termini d’aproximadament
tres setmanes.

Tractament de la roncopatia habitual.

Tensió del vel del paladar.

L’aplicador bipolar CelonProSleep plus de RFITT s’usa per a puncionar el múscul del vel del paladar en posicions precises; això provoca la coagulació del teixit de la submucosa. En un termini de quatre setmanes, s’observarà que el teixit palatí es tiba. Gràcies a això, la vibració del vel del paladar es reduirà, la qual cosa eliminarà en gran manera la causa principal de la roncopatia habitual. Normalment, només es necessiten una o dues sessions de tractament.

Escurçament d’úvula/mucosa.

Els terminals CelonProCut també es poden usar de manera eficient per a reduir l’úvula i la mucosa del vel del paladar en uns certs casos de roncopatia habitual. En aquesta intervenció, l’úvula s’agarra amb les pinces, que també serveixen d’elèctrode de retorn. L’elèctrode de tall fi garanteix un tall ràpid i precís. El múscul palatí roman intacte, mentre que el risc d’hemorràgia en el teixit de l’arc palatí i l’úvula allargada és baix. Gràcies a això, la grandària de la via respiratòria augmenta significativament.

Reducció del volum de la base de la llengua.

El terminal bipolar CelonProSleep plus de RFITT s’usa per a tractar la hipertròfia o la distensió dels músculs de la llengua, amb la finalitat d’aconseguir una reducció del volum i un augment de la tensió. Això fa que la base de la llengua s’estabilitzi i les vies respiratòries s’obrin.

La coagulació provoca una desnaturalització localitzada de la zona de teixit tractada i deixa intactes la resta de teixits i la superfície dels òrgans, la qual cosa, al seu torn, redueix el dolor postoperatori i el risc d’infecció. En un termini de quatre a sis setmanes, s’observarà una reducció visible del volum i un augment de la tensió del teixit. Normalment només
es necessiten dues sessions de tractament.

Mètode CELON: mínimament invasiu, poc agressiu i senzill.

El mètode CELON  és una termoteràpia  amb radiofreqüència bipolar (RFITT, per les sigles en anglès) que permet dur a terme l’ablació de teixits de forma mínimament invasiva i amb control de la impedància. Aquest mètode és també un tractament molt poc agressiu, ràpid i molt eficient que només requereix una breu sessió de formació. No sol ser necessari hospitalitzar al pacient, i aquest pot tornar a fer vida normal poc després de la intervenció. Aquest mètode innovador es porta utilitzant amb èxit des de fa més de deu anys en molts centres i clíniques d’otorrinolaringologia de tot el món.

Terminals CELON de RFITT: ablació de teixit poc agressiva i bipolar.

Combinats amb el generador CELON ELITE, els terminals CELON de RFITT es poden fer servir per a aconseguir una ablació de teixits amb control de la impedància i mínimament invasiva a l’hora de tractar la hipertròfia dels cornets  i les amígdales, la roncopatia i l’apnea lleu del somni.

Terminals Celon ProCut: cort monopolar amb els avantatges de la tecnologia bipolar.

La funció ProCut  permet dur a terme un tall monopolar  amb els avantatges de la tecnologia bipolar. El teixit que s’extirparà s’agarra amb les pinces, que també serveixen d’elèctrode de retorn. D’aquesta manera, l’elèctrode de tall fi garanteix un tall ràpid i precís. El corrent queda confinada en la zona de teixit tractada i no es requereix una placa de pacient.

El generador CELON ELITE utilitza la radiofreqüència i incorpora diverses funcions en un sol dispositiu. El control intel·ligent del teixit permet una ablació precisa i segura del teixit per a tractar una àmplia varietat de trastorns en el camp de l’otorrinolaringologia. També es pot utilitzar per a tècniques d’electrocirurgia estàndard en la consulta ORL o en el quiròfan. Els ajustos es poden personalitzar, la qual cosa simplifica el treball rutinari quotidià per a l’otorrinolaringòleg i la resta del personal mèdic.

AVANTANTGES:

Disseny intel·ligent dels terminals que permet un tractament ergonòmic:

DISSENY BIPOLAR

 • Tractament precís, ja que el corrent només flueix entre els pols de la punta del terminal.
 • La punta especial endurida facilita l’entrada en les mucoses (fins arribar al teixit específic).

CELON PROBREATH

 • Disseny especial que permet tractar la submucosa fins l’extrem posterior dels cornets nasals.
 • Les marques de l’eix es poden fer servir com a indicadors de posició.

CELON PROSLEEP PLUS

 • El terminal corbat permet arribar amb facilitat al vel del paladar, les amígdales palatines i la base de la llengua.
 • El tub d’aïllament blau indica la profunditat d’inserció.

Selecció de mode intel·ligent:

MODES ESPECIALS DE RFITT

 • Modes específics amb control d’impedància per a intervencions de ORL.
 • Per al seu ús en combinació amb aplicadors CELON ergonòmics.

MODES ESPECÍFICS DE TALL

 • Per al seu ús en combinació amb els accessoris ProCut.

GAMMA COMPLETA DE MODES ESTÀNDARD MONOPOLARS I BIPOLARS

 • Per a intervencions estàndard en la consulta d’ORL o quiròfan.

Control intel·ligent dels teixits per aconseguir intervencions segures i eficients:

RETROALIMENTACIÓ D’IMPEDÀNCIA I PARADA AUTOMÀTICA EN LES INTERVENCIONS DE RIFTT

 • La retroalimentació acústica i visible de la impedància garanteix un control ple.
 • Tall automàtic del subministrament d’energia quan s’arriba al llindar d’impedància del teixit (evitem els efectes de sobreexposició).

ARRENCADA AUTOMÀTICA

 • Coagulació automàtica quan les pinces bipolars toquen el teixit.
 • No requereix un pedal d’activació.

MONITOR DE GUSPIRA RÀPIDA

 • Tall monopolar amb intensitat constant de guspira en diferents teixits.
 • Major seguretat i control durant la intervenció.

INTERFÍCIE INTEL·LIGENT D’USUARI QUE ENREGISTRA ELS AJUSTOS PERSONALITZATS

PANTALLA TÀCTIL I SENZILLA

 • Menú amb una estructura intuïtiva i clara.

FUNCIÓ DE MEMÒRIA RÀPIDA

 • Permet guardar ajustos individuals per a les intervencions.
 • Recuperació ràpida dels ajustos guardats (sistema de tipus plug and play)

ANÀLISI DE TRACTAMENT

 • Visualització de la intensitat i duració de l’energia aplicada.
 • Opció de control i anàlisi per cada intervenció.
ca

Copyright 2020 @ Otomedic Quirúrgica S.L.