ca

Un any més, Otomedic col·labora amb l’Hospital Germans Trias i Pujol al V Curs d’Anatomia aplicada als abordatges transorals de la faringe.

Durant els darrers anys, la cirurgia mínimament invasiva per abordatge transoral de l’orofaringe ha presentat una gran evolució gràcies al desenvolupament tecnològic i els canvis epidemiològics en els tumors que afecten aquesta zona.

Aquest fet obliga a entendre l’anatomia de la via aerodigestiva superior de dins a fora, inversament al coneixement clàssic d’extern a intern. Aquest curs va dirigit a aquells especialistes ja formats o en formació, amb interès per ampliar els seus coneixements anatòmics necessaris per a aquest tipus de cirurgies, independentment de les diferents opcions tècniques aplicades.

El nostre agraïment al Comitè Organitzador format pel Dr. Francesc Roca-Ribas Serdà, el Dr. David Virós Porcuna, el Dr. Carlos Pollán Guisasola, la Dra. Constanza Viña Soria i la Dra. Laura Pardo Muñoz.

ca

Copyright 2020 @ Otomedic Quirúrgica S.L.