ca

Hem incorporat al portfoli d’Otomedi una nova solució mèdica d’ARC Laser. Es tracta del nou WOLF TruBlue, un làser de microxip mèdic classe 4 de 10W de potència que ofereix una longitud d’ona de 445 nm.

La conducció de la llum làser del WOLF TruBlue 445 nm es realitza mitjançant fibres de 300, 400 i 600  micres. Això permet fer cirurgies amb peça de mà per cirurgia oberta, endoscòpica, cirurgia robòtica i amb videoendoscopi amb canal de treball per tractaments ambulatoris.

L’alta absorció per aigua (CO₂) i oxihemoglobina (KTP) permet coagulació, vaporització i tall sense sang, millorant notablement la recuperació del pacient.

A diferència d’altres làsers amb fibra, el WOLF TruBlue permet treballar en contacte o bé a distància per realitzar talls, vaporització o tractaments fotoangiolítics.

Aquest nou làser blau incorporat al nostre catàleg compta amb unes dimensions de 10cm x 20cm x 24cm i un pes de 2,8 kg.

Aquest tipus de làsers de nova generació obre una nova perspectiva basada en el seu acoblament intensiu amb l’hemoglobina. El rendiment de tall en comparació amb els làsers de Diode IR és significativament major, sense ampliar les zones de coagulació.

Un benefici significatiu, tant per al cirurgià com per al pacient, és l’alta eficiència per realitzar incisions en la mucosa, superant la potència de tall dels làsers IR (810nm – 1064nm), comparat amb els mateixos paràmetres.

Exemple:

En aquest exemple es poden apreciar quatre incisions en teixit tou gingival sota les mateixes condicions morfològiques. El que ens permet el WOLF TruBlue 445 nm és una comparació directa de l’eficiència del tall (com l’única variable). Les representacions histològiques mostren la influència de la longitud d’ona en el seu comportament de tall.

Demostracions:

ca

Copyright 2020 @ Otomedic Quirúrgica S.L.