ca

Els passats 10 i 11 de novembre, Otomedic va estar present a la 4a edició del Curs de dissecció de cirurgia endoscòpica d’oïda i sinus paranasal impartit a l’Hospital Universitari de Bellvitge. Gràcies a la col·laboració amb el Departament d’Otorrinolaringologia del centre mèdic ubicat a l’Hospitalet de Llobregat, Otomedic ha cedit 10 torres endoscòpiques amb l’objectiu de revisar la cirurgia endoscòpica de l’oïda i dels sinus paranasals, dins les jornades formatives.

Otomedic agraeix  als doctors Enric Cisa i Xavier Gonzalez-Compta, directors del curs, al Dr. Ricardo Bartel, organitzador i professor, al Dr. Julio Nogués, Cap de Servei d’Otorrinolaringologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, i a la resta del professorat de les jornades docents, la materialització d’una col·laboració tan necessària per a la formació de professionals a través de la cessió de solucions quirúrgiques procedents del portafolis d’Otomedic.

Aquesta 4a edició ha presentat un nou format amb un primer mòdul teòric en línia, pràctiques presencials a la sala de dissecció i cirurgia en viu a quiròfan, amb els següents continguts:

MÒDUL TEÒRIC EN LÍNIA

Cirurgia Endoscòpica d’Oïda:

01. Anatomia endoscòpica d’oïda mitjana – Ricardo Bartel
02. Principis de la cirurgia endoscòpica d’oïda – Anna Penella
03. Miringoplàsties endoscòpiques – Marta Mesalles
04. Otitis mitjana crònica mucosa avançada – Ricardo Bartel
05. Maneig endoscòpic del colesteatoma – Francesc Cruellas
06. Cirurgia de l’otoesclerosi – Miriam Hamdan
07. Osiculoplasties – Gabriel Huguet
08. Tumors benignes d’oïda mitjana – Francesc Larrosa
09. Obliteració mastoidal – Francesc Cruellas
10. Maneig fistules LCR de tegmen timpani – Francesc Cruellas

Cirurgia Endoscòpica de Sinus Paranasals:

11. Futur del tractament de la patologia inflamatòria nasosinusal: Paper dels biològics i
protocol d’acció – Xavier Gonzalez-Compta
12. Teoria de la cirurgia endoscòpica funcional de sinus paranasals – Alejandro Portillo
13. Anatomia i ABC endoscòpica dels sinus paranasals – Xavier Gonzlez-Compta
14. Antrostomia maxil·lar i etmoidectomia anterior i posterior – Xavier Galindo
15. Abordatge endoscòpic al sinus frontal: Draf I, II i III – Ricardo Bartel
16. Mucoplastias – Ramón Moreno
17. Dacriocistorrinostomia – Alejandro Portillo
18. Maneig de fístules d’LCR – Ramón Moreno
19. Abordatge endoscòpic al sinus esfenoidal – Ignacio Clemente
20. Abordatge endoscòpic trans-selar – Ignacio Clemente

SALA DE DISSECCIÓ:

  • Dissecció endoscòpica en cadàver fresc d’oïda mitjana.
  • Dissecció endoscòpica en cadàver fresc de sinus paranasals.

QUIRÒFAN:

  • Cirurgia de colesteatoma – abordatge combinat (endoscòpic i microscòpic).
  • Estapedotomia endoscòpica
  • Cirurgia endoscòpica nasosinusal completa amb meloplàsties bilaterals.
ca

Copyright 2020 @ Otomedic Quirúrgica S.L.