ca

Otomedic ha proporcionat al Consorci Sanitari de l’Anoia – Hospital Universitari d’Igualada el Làser DEKA SmartXide HS, una plataforma adequada per a tractaments mínimament invasius d’otorrinolaringologia.

Aquesta renovació ha estat possible gràcies a la implicació de la Dra. Lídia Ramos i el seu equip, a la unitat de quiròfan i al departament de compres de l’hospital.


El Làser CO2 és el més apreciat i utilitzat en ORL, particularment pel seu alt grau de precisió de tall combinat amb un efecte de coagulació.

El sistema SmartXide proporciona una densitat d’energia amb un petit punt enfocat, combinat amb una alta potència màxima i el mètode d’emissió superpolsat proporcionant prestacions avançades de foto ablació, especialment quan s’utilitza el micromanipulador EasySpot Hybrid i el microscopi quirúrgic.

El cirurgià pot controlar, de manera senzilla, les funcions operatives principals sense necessitat d’apartar la mirada del microscopi, gràcies al joystick del micromanipulador. D’aquesta manera, s’aconsegueix un control perfecte de la profunditat de tall, de la forma i de la mida de les figures d’ablació.

El Làser DEKA SmartXide HS proporciona una millora en tractaments de:

• Microcirurgia laríngia transoral: cordectomies i cordotomies, escissió de papil·lomes i pòlips laringis, nòduls cordals, neoformacions benignes, edema de Rinke, laringocele, laringitis hiperqueratòsica, teixit cicatritzat, granulomes, defectes congènits del diafragma, condicions displàstiques, leucoplasies, eritroplasies, tumors laringis primaris, cirurgia després del fracàs en radioteràpia, paràlisi en adducció de les cordes vocals, estenosi laringotraqueal i amiloïdosi laríngia.

Cirurgia oral, faríngia, nasal i extrema: llengua, interior falta, paladar dur i tou, tractament escisional i ablatiu de leucoplàsies, eritoplàsies, papil·lomes hemangiomes i cirurgia tumoral (glosectomia)

• Faringe: diverticle de Zenker, atrèsia coanal, palatoplàstia de l’úvula, LAUP, amigdalotomia i amigdalectomia.

• Nas: cirurgia endonasal, reducció de cornets, septoplàstia, eliminació d’obstruccions nasals, pòlips, sinèquies, cirurgia rinològica, rinofimes i cicatrius queloides i hipertròfiques.

• Arbre traqueobronquial: estenosi, nòduls, pòlips, tumors i fibromes.

• Cirurgia externa: resecció de tumors en àrees subfacials i de coll, ablació de lesions de la pell i mucosa i otoplàsties.

ca

Copyright 2020 @ Otomedic Quirúrgica S.L.