ca

El pròxim dijous 25 de febrer se celebrarà, de manera virtual, la V Jornada de Cap i Coll anomenada  “Complicacions del tractament del carcinoma escatós de cap i coll”.

En el tractament del Càncer de Cap i Coll, malgrat la introducció de tractaments alternatius no quirúrgics, la cirurgia segueix sent el pal de paller del tractament d’aquests pacients, sigui com a tractament primari o de rescat. L’expansió de les tècniques quirúrgiques amb aplicació de noves tecnologies i de complexos procediments de reconstrucció, sobretot en procediments de rescat, presenten un nombre important de complicacions. Així doncs, la Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervio-Facial ha cregut convenient organitzar una trobada virtual sobre les complicacions quirúrgiques dels procediments de la pràctica clínica diària.

Segons el Dr. Manel Mañós, expert en tractament de càncer oncològic de cap i coll i Cap de Secció d’Otorinolaringologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, un dels abordatges per disminuir les complicacions de la cirurgia és la introducció de les Tècniques de Prehabilitació. Per això, a la jornada col·laboraran, entre d’altres, les Dres. Raquel Berge i Lídia Gómez del Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Universitari Clínic de Barcelona. Presentaran el Programa de Prehabilitació que han implementat en aquests tipus de pacients amb l’objectiu de reduir l’índex de complicacions quirúrgiques en pacients, sobretot, d’alt risc.

Si voleu accedir al programa complet de ponències de la V Jornada de Cap i Coll, només haureu de fer clic aquí. Com no podia ser d’una altra manera, Otomedic col·labora un anys més en l’organització d’aquest esdeveniment divulgatiu tan necessari en el nostre sector.

ca

Copyright 2020 @ Otomedic Quirúrgica S.L.