ca

Des d’Otomedic, agraïm la confiança del Dr. Xavier Galindo i del seu equip d’ORL, així com al Departament de Compres de l’hospital de Santa Maria de Lleida.

El nou model substitueix al clàssic ENF-GP amb una  reducció del diàmetre de l’extrem distal de 3,4 mm a 3,1mm. També redueix el diàmetre d’inserció, de 3,6 mm a 3,5 mm. Aquest diàmetre més prim facilita la inserció, garantint una mobilitat excel·lent, renunciant a qualsevol imatge brillant amb un mínim patró de moiré. Aquest fet va convertir el seu predecessor, el model GP, en un model molt popular.

El disseny minimitza l’impacte i el malestar del pacient durant la inserció del fibroscopi, a més de facilitar el procediment a l’especialista.

Aquest nou Fibroscopi portàtil permet una lliure mobilitat. El cable de llum i la petaca LED poden ser intercanviats durant l’operació amb un sol toc, segons convingui. A més, millora la resistència a solucions desinfectants. Recentment redissenyat, incorpora materials més duradors amb una secció de control més resistent a les solucions d’àcid peracètic que les convencionals.

Aquesta solució quirúrgica, a més de l’esterilització convencional, ofereix compatibilitat d’esterilització a baixa temperatura. Això facilita, accelera i simplifica el procés d’esterilització.

Els mètodes compatibles són els següents:

· V-PRO® maX (Flexible cycle, Non Lumen cycle)*1

· STERRAD® NX® (Advanced cycle, Standard cycle)*2

· STERRAD® 100NX® (Duo cycle)*2

· STERRAD® 100S (Long cycle, Short cycle)*2

*1 STERIS: Valida l’eficàcia microbiòtica dels productes Olympus en esterilitat.

*2 ASP (Productes d’esterilització avançats) Valida l’eficàcia microbiològica dels productes Olympus en esterilitat.

ca

Copyright 2020 @ Otomedic Quirúrgica S.L.