ca

Els passats dies 14 i 15 de març l’equip d’Otomedic va participar en la primera edició del curs MET Cranial Surgery with Exoscope, una formació organitzada per Olympus a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Otomedic va estar present gràcies a la cessió de la càmera orbital Olympus ORBEYE 4K 3D i la participació activa del nostre director tècnic, l’Àlex Soriano.

ORBEYE és un sistema revolucionari que ha canviat el paradigma de la tècnica de l’abordatge de microcirurgia per a l’especialitat de Neurocirurgia. Gràcies a aquest primer curs, els assistents ha pogut veure, de primera mà, l’aplicació d’aquesta solució quirúrgica al quiròfan, així com les seves diferents aplicacions i abordatge mitjançant presentacions teòriques, casos clínics i tres estacions de simulació. Respecte a la sessió formativa, es va centrar en l’ús de l’exoscopi en cirurgia amb abordatge de fosa posterior, retrosigmoideo i anteroinferior.

El primer curs de Cirurgia Cranial MET amb exoscopi d’Olympus ha estat dirigit pel Dr. Fernando Muñoz, cap de servei de Neurocirurgia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i de l’Hospital del Mar. Un expert en l’àmbit europeu en la cirurgia tumoral cerebral, cirurgia endoscòpica de base de crani, neurinoma de l’acústic, meningiomes i cirurgia endoscòpica d’adenomes hipofasaris.

Aquesta primera edició ha estat organitzada per dues peces clau d’Olympus Iberia: el Mario Palacios, Business unit Manager- Surgical Devices, Surgical Endoscoy, Video Microscopy & Costumer Solutions, i l’Alícia Pozo, Product Manager Divisió Imatge.

El sistema de visualització microquirúrgic digital amb càmera orbital 4K 3D d’Olympus suposa una revolució en la manera d’entendre i realitzar les intervencions de columna, en particular en l’àmbit dels abordatges mínimament invasius.

ORBEYE ofereix al cirurgià la possibilitat d’adquirir una postura més ergonòmica i confortable durant la cirurgia, gràcies a la seva unitat òptica de reduïdes dimensions i flexibles posicions.

Per a Otomedic és un privilegi formar part d’aquesta primera formació, compartint els nostres coneixements tècnics sobre l’ORBEYE d’Olympus al costat de grans professionals mèdics i futurs cirurgians de referència.

ca

Copyright 2020 @ Otomedic Quirúrgica S.L.